Bornem, 1 januari 2006

Misschien heb je er al iets van opgevangen, misschien ook niet, maar sinds 07/10/2005 bestaat er naast Scouting Bornem en nieuwe vereniging, VZW Scouting Bornem.

Dat lijkt 2 keer hetzelfde, maar dat is het niet. Alles draait om juridische verschillen.
Kort uitgelegd, bij een feitelijke vereniging is al het materiaal van niemand en iedereen, en kan iedereen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.
Bij een VZW is er een overkoepelend orgaan, dat vertegenwoordigd wordt door alle leden. Materiaal is eigendom van de VZW, en contracten worden gesloten met de VZW, vertegenwoordigd door een van zijn leden.

Een concreet voorbeeld: als een leider/ster nu een contract voor de huur van een kampterrein ondertekent, is hij/zij verantwoordelijk voor de naleving van dat contract. Bij geschil zal de ondertekenaar aangesproken worden. Als er een VZW bestaat, zal niet meer degene die zijn naam onder een contract zet aansprakelijk gesteld worden, maar de VZW.

Waarom is er nu een VZW Scouting Bornem opgericht?

Onze groep groeit. Niet alleen het aantal leden, maar ook de administratieve rompslomp, de financiën en de materiaalzolder groeien. Nu, omdat de eerste taak van de leiding er nog altijd uit bestaat om uw kinderen op een aangename en educatief verantwoorde manier bezig te houden, hebben we 2 jaar geleden besloten een VZW op te richten met als doel "het ondersteunen van de werking van Scouting Bornem". Zo zal de VZW zich bezighouden met alles wat niet rechtstreeks met de inhoud van de vergaderingen te maken heeft. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan het beheren van de financiën.

Een bijkomende reden voor de oprichting was de start van het bouwproject waar jullie ongetwijfeld al iets over opgevangen hebben. Als VZW staan we sterker om hier en daar kleine sommen te besparen (hoe juist, dat weten de financiële experts), en het is nodig, want we hebben nog een heel groot tekort om dat project te financieren. En alle hulp is welkom.

Wie is de VZW?

Zes oudgedienden van de feitelijke vereniging hebben zich ermee beziggehouden uit te vlooien hoe een VZW in elkaar zit, en hoe die er bij Scouting Bornem kon uitzien. Op 07/10/05 zijn dan uiteindelijk de statuten neergelegd. En nu begint het werk pas. De Zes zijn nu bezig met het opstellen van een huishoudelijk reglement, het belangrijkste instrument van een VZW. Zodra dat klaar is zal er een infovergadering komen voor de leiding, die ook meteen de eerste leden van de VZW zullen vormen. Daarna zal ook een vergadering georganiseerd worden voor andere geïnteresseerden, want als een ondersteunend orgaan enkel bestaat uit de mensen die ondersteund moeten worden heeft het weinig zin. Maar meer informatie over de VZW zal u ten gepaste tijde bereiken.

Groeten en tot binnenkort
De Zes van de VZW
Bart, Mark, Jeroen, Ina, Andy en Robert