Zo ergens begin december kon u reeds het volgende lezen in “Ons Zegje”:
 
“Sommigen zullen beweren dat de nieuwbouw van de Chiro (in onze achtertuin) ons de ogen uitsteekt, anderen zullen fluisteren dat we steeds maar meer en groter willen, en waarschijnlijk hebben ze niet volledig ongelijk. Maar de laatste jaren is het tekort aan goede, veilige en degelijke lokalen (bijvoorbeeld door een extra tak) nijpender en dringender geworden.
Lapmiddelen zoals een propere beton, nieuwe ramen en een regelmatig nazicht van 'den elentriek' hebben onze werking tot nu toe kunnen vrijwaren van ongemakkelijke situaties of -erger nog- accidenten of ongevallen.
Vanwege al deze redenen zijn we nu, met geïnteresseerde leiding en oud-leiding, de voor- en nadelen van een volledige nieuwbouw aan het afwegen. Waarover beschikken we nu? Welke lokalen zijn o.k. en welke staan op storten na op instorten? Wat zijn onze noden? Aan welke vereisten moet een nieuwbouw voldoen en het allerbelangrijkste- hoeveel gaat ons dat kosten? Kunnen wij dit financieel, maar op de eerste plaats ook praktisch, aan?
Want over één punt zij we het al roerend eens: wat we ook doen en wie het ook doet of coördineert, onze scoutswerking en de takwerkingen mogen in geen geval hinder, last of een 'we zetten het op een laag pitje'-effect ondervinden. Jeugd-beweging blijft onze primaire doelstelling en hoe belangrijk een neven-project ook kan zijn, wij blijven voltijds leiding geven. Een extra inspanning op budgettair vlak (bijkomende acties, uitgaven beperken,...) zal sowieso van de leidingsploeg gevraagd worden, en dus zal het een andere ploeg moeten zijn die een eventuele bouw plant, trekt en coördineert. Maar of deze ploeg nu moet worden opgebouwd rond oud-leiding, rond de nieuw gevormde VZW of met behulp van een soort oudercomité, daar zijn we nog niet volledig uit.
We blijven vergaderen, we blijven discussiëren en overleggen, en houden u zeker op de hoogte.”
 
En we houden ons woord, dus hier een korte update van dit grote project.
De voorbije maanden hebben we ons vooral geconcentreerd op het uitwerken van een concreet plan, dat al onze huidige en toekomstige noden kan inlossen.  Dit bleek een zeer moeilijke evenwichtsoefening tussen wat ons ideaal droomlokaal kan genoemd worden en wat ons praktisch, technisch en financieel haalbaar lijkt.
We zijn op dit moment gekomen tot een mooi ontwerp dat mits hard werken, veel engagement en enkele jaren flink doorbijten ons inziens realiseerbaar moet zijn. De volgende stap beperkt zich echter niet meer tot brainstormen, overleggen en nadenken. Nu is het moment gekomen om naar buiten te komen, stilaan ruchtbaarheid te geven aan onze plannen, de handen uit de mouwen te steken en mensen te zoeken die ons op om het even welke manier kunnen vooruit helpen. We zijn ondertussen volop op zoek naar meer geld en meer middelen.
Dit doen we niet enkel intern, door elke eurocent drie keer om te draaien, de financiën dubbel zo hard in het oog te houden en extra zorg te dragen voor ons materiaal.  Zo slaagde we er in met een beetje truken van het gezonde huisvaderschap onze winst van het Lentefeest met maar liefst 40% te doen stijgen tot een fantastisch bedrag in de grootorde van 4500 euro,  was ook de voorbije kerstboomverbranding goed voor een recordwinst rond de honderdduizend oude Belgische pekelharingen en hebben we de voorbije 3 jaar geen grote materiaalaankopen meer moeten doen.  
Anderzijds gaan we ook op zoek naar externe bronnen van inkomsten door mensen aan te spreken, deel te nemen aan extra winstacties en te zoeken naar de meest voordelige leenformules. Waar en hoe hieraan te beginnen? Het blijft natuurlijk niet eenvoudig om bij iedereen aan de mouw te gaan trekken, vage kennissen aan te spreken en van ons eigen doel het goede doel te maken.
We hopen uiteraard deze, noodzakelijke doch lastige, fase zo snel mogelijk af te kunnen ronden, maar beseffen wel dat ze grotendeels zal bepalen of ons project een ‘Go’ of een ‘No-go’ krijgt. Deze beslissing zal dan ook zo snel mogelijk moeten genomen worden, niet meer door de planploeg (die reeds schitterend werk leverde), maar door de leidingsploeg zelf, door en voor de toekomst van Scouting Bornem.
Eénmaal het zover is, stappen we zeker naar jullie, ouders en sympathisanten toe.  Ook jullie hebben belangen bij wat er allemaal te gebeuren staat. Al is het maar, beste ouders, omdat zoon- of dochterlief nog een groot deel van hun jeugd in deze nieuwbouw zal doorbrengen. Of, beste sympathisanten, omdat jullie beseffen dat Scouting Bornem ook nog steeds een beetje van jullie is.
Hou dus zeker oren en ogen open!