En de drie genomineerden zijn...

‘t Cluster
Met de verwijzing de locatie van onze nieuwe lokalen, binnen de historische kloostermuur op Domein Kloosterheide en in de schaduw van de toren van de abdijkerk, komen we algauw aan de benaming “Het Klooster”, door een echte Bornemse scout uitgesproken – in het ‘Algemeen Beschaafd Beurms’ – als ’t Cluster.
En is ‘cluster’ meteen ook niet – in het Algemeen Beschaafd Nederlands dan – de naam die gebruikt wordt voor een hechte groep, die stevig aan elkaar hangt? Ons nieuw lokaal wordt de lijm die de Bornemse jeugd bijeenbrengt in een scoutsgroep, in een cluster: ’t Cluster.
(Ingezonden door een giver)

Het Reigernest
Waarom de reiger? De reiger staat in het wapenschild van de abdij, en op het flesje van het Bornemse abdijbier. De wapenspreuk van de abdij is "Aan de oever vind ik mijn voedsel." Soms vertaald door "Aan de oever voel ik mij goed." Een naam die dus verwijst naar de onmiddellijke omgeving (de Schelde, de abdij...).
En in nest horen wij een duidelijk nest-gevoel. Hier voel je je thuis. Hier keer je steeds terug na elke tocht of verkenning. Hier groeien kuikens en kapoenen op tot majestueuze grote vogels. Keken wij als kleine jongen of klein meisje niet altijd op naar de gasten van de oudere takken of die leiders en leidsters uit de duizend? We mochten ons beschutten onder hun vleugels. Zij keken waakzaam toe. We kikkerden op van de activiteiten die ze met ons deden.
En ja, een nest is ook een verzameling van takken gevlochten tot een stevig bouwsel. Hier huist een groep met cohesie.
(Ingezonden door een sympathisant)

De Stevige Linker
Honderden, duizenden keren, ja zelfs jaren pennen we hem spontaan onderaan op al onze briefwisselingen en dit zonder er al te veel bij na te denken. Niet omdat hij niet belangrijk is maar omdat het voor ons scouts een gewoonte is geworden. Alleen dit feit al wil zeggen dat het een vaste waarde is onder of in het scoutsgebeuren.
Ook als we de lijn doortrekken betreffende positie en inplanting van de nieuwe scoutslokalen merken we al vlug op dat deze zich langs de linkerzijde bevinden ten opzichte van de ingangspoort. Dus “De stevige linker”-nieuwbouw tegenover de oude vertrouwde rechter lokalen en ingangspoort.
Een stevige linker staat verder ook voor anderen de hand reiken op een “scoutse manier”. En jongens, wordt het stilaan geen tijd dat we anderen ook eens laten kennismaken met het feit dat een “linker polleke” geen “slecht handje” hoeft te zijn maar een engagement is dat Scouting noemt!
(Ingezonden door een oud-scout en ouder)