Centjes

scoutsrekening voor alle stortingen : giften, …
BE66 0011 1497 0843
gidsenrekening drankschulden, …
BE55 0011 1497 0944
dienstenrekening voor lidgelden, kampen, …
BE78 0353 7576 3186