Centjes

scoutsrekening voor alle stortingen : verhuur materiaal, giften, …
 BE66 0011 1497 0843
 gidsenrekening   drankschulden, …
 BE55 0011 1497 0944
 dienstenrekening voor lidgelden, kampen, …
 BE78 0353 7576 3186