Onze werking

De leden zijn ingedeeld in takken. Van jong naar oud kennen wij de Kapoenen (6 tot 8 jarigen), Welpen (9 tot 10 jarigen), Poema’s (11 tot 12 jarigen), Jong-Givers (13 tot 14 jarigen), Givers (15 tot 17 jarigen) en Jins (18 jarigen) . Het maximum aantal leden per geboortejaar bedraagt 30 personen om kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Elke tak heeft een eigen specifieke werking met eigen leiding. Aan het hoofd van de tak staat de Takleider. Een Takleider is het eerste aanspreekpunt voor ouders. De takken plannen hun activiteiten doorgaans op zondag tussen 14 en 17 uur. Doorheen het jaar zijn er ook een aantal weekends en tijdens de zomer is er een kamp.

De leiding van de groep is in handen van de Groepsraad (de vergadering van de leiding), voorgezeten door de Groepsleiding. Indien u vragen heeft met betrekking tot de groep kan u altijd bij hen terecht.

Het uniform is een fundamenteel onderdeel van scouting. Per tak is bepaald wat daartoe hoort.

Scouting Bornem dekt vele ladingen. Naast de eigenlijke scoutsgroep bestaat er ook de vereniging van oudleiding, de Stam genaamd. Verder is er nog de VZW Scouting Bornem, die een ondersteunende functie heeft.

Omdat de feitelijke vereniging Scouting Bornem werkt met vrijwilligers (leiding, helpende handen, sympathisanten, etc.) brengen wij hen graag op de hoogte van het doel van de vereniging, de verzekeringen, de aansprakelijkheid, etc. in een vrijwilligersnota.

Scouting Bornem is aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit overkoepelend verbond telt 75.000 leden.
Onze groep maakt deel uit van gouw Opsinjoor en district Rupel.

Missie van Scouts & Gidsen Vlaanderen:

‘Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen
in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is,
in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op
voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen
in een rechtvaardige wereld.’

Geïnteresseerd?
Benieuwd?
Kom gerust eens een kijkje nemen.